Doorgaan naar artikel

Verantwoord ondernemen

Wij willen transparantie bieden over verantwoord ondernemen. Op deze pagina kun je meer lezen over Manfield, verantwoord ondernemen, het milieu en duurzaamheid zoals duurzame handel en productie, maar ook afvalbeheer en behandeling.

Manfield telt vandaag de dag meer dan 45 vestigingen in Nederland en België. Sinds 2016 maakt Manfield onderdeel uit van Termeer schoenen.
Familie Termeer verovert al sinds 1909 de schoenenwereld. Manfield is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil zoveel mogelijk rekening houden met maatschappelijke gangbare normen en waarden. Manfield streeft ernaar haar activiteiten zodanig in te richten dat er een evenwicht bestaat tussen haar verantwoordelijkheid naar de samenleving in het algemeen en de economische belangen van haar medewerkers, klanten en leveranciers die onderdeel uitmaken van de samenleving.

Papierbesparing

Manfield vindt het recyclen van papier belangrijk en daarom centraliseren we dit proces vanuit de winkels naar het hoofdkantoor. De afgelopen jaren heeft Manfield haar papiergebruik met 30% weten terug te dringen door onder andere het digitaliseren van informatiestromen van en naar de ruim 45 Manfield stores.

Op jaarbasis recyclen wij ongeveer 150 ton papier, centraal verwerkt met een industriële shredder. Daarnaast worden klanten geïnformeerd door een digitale e-mail nieuwsbrief. Om nog meer energiebesparing te kunnen realiseren, heeft Manfield een intranet opgezet, zodat alle informatievoorziening van en naar medewerkers via dit interne netwerk kunnen verlopen.

De prijsstickers worden geprint op FSC papier. FSC staat voor Forest Stewardship Council, oftewel; de Raad voor Goed Bosbeheer. Het FSC-keurmerk geeft de zekerheid dat grondstoffen voor papier en papierproducten afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen, wereldwijd.
Ook de pair dozen voor onze leveranciers zijn gemaakt van gerecycled karton.

Milieubeleid

Manfield beschermt het milieu door ervoor te zorgen dat het milieu zo min mogelijk belast wordt door haar activiteiten en producten door een juist ontwerp en productieproces, een juiste distributie en een goed afvalbeheer.
Manfield verwacht van al haar medewerkers en leveranciers dat zij helpen het milieu te beschermen.
Manfield blijft zich ook na verkoop van de consument verantwoordelijk voelen voor producten die door haar op de markt worden gebracht.
Daar waar mogelijk kiest Manfield ervoor om producten te recyclen.

Milieuvriendelijke draagtassen

Manfield maakt gebruikt van gerecycled polyetheen PE voor al haar draagtassen. Dat betekent dat oude draagtassen worden gerecycled en vervolgens worden hier nieuwe draagtassen van geproduceerd. 80% van dit materiaal is gerecycled uit post-consumer waste, oftewel huishoudelijk afval. Dit afval bestaat voornamelijk uit gebruikte plastic draagtassen welke zijn ingezameld. Hierdoor zijn er veel minder ruwe grondstoffen nodig voor de productie en wordt het milieu gespaard.

Scheiding van plastic en papier

In onze winkels en ook in het distributiecentrum hebben we veel te maken met allerlei verpakkingsmaterialen, zowel van papier als plastic. Al ons afval wordt strikt gescheiden en in het distributiecentrum op de juiste manier verwerkt, zodat alle materialen weer recyclebaar zijn.

Leveranciers

Manfield doet haar inkopen voornamelijk in Europa, zoals Italië, Portugal en Spanje. Manfield hanteert een set van regels richting haar leveranciers en heeft dit vastgelegd in de zogenaamde ‘General Purchase Conditions’. Daarnaast laat Manfield haar leveranciers een Code of Conduct ondertekenen. Een aantal belangrijke punten in deze gedragscode (Code of Conduct) zijn:
• Geen kinderarbeid
• Zorg voor het milieu
• Veilige werkomgeving
• Geen gedwongen arbeid

Energiebesparing

Manfield kiest voor energiezuinige TL-5 lampen voor in de winkels in plaats van de ‘oude’ TL-lampen. De nieuwe lampen leveren energiebesparing op. Oude lampen worden op een milieuvriendelijke wijze afgevoerd. Bovendien wordt de ‘spot’ verlichting in de winkels teruggebracht van 70 Watt naar 50 Watt. Bij de nieuwe Manfield stores wordt bij de logo bebording aan de buitenkant van de winkel gebruik gemaakt van Led-verlichting alsmede de verlichting in de winkels.

Transport en logistiek

Manfield schoenen worden vervoerd via vrachtwagens over de weg of per boot. Schoenen die per boot worden vervoerd, komen aan in de haven van Rotterdam. De containers worden vanuit de haven vervoerd naar het distributiecentrum in Tilburg.

In het distributiecentrum worden de goederen verdeeld naar de winkels en per vrachtwagen vervoerd. Goederen worden zoveel mogelijk geclusterd, zodat er zo min mogelijk ritten gereden hoeven worden. Het vervoersbedrijf waar Manfield mee samenwerkt heeft in 2010 de Lean & Green Award in ontvangst genomen. De vervoerder stelt zich tot doel om tot een integrale reductie te komen van minimaal 20% van de CO2 uitstoot in 2012 en minimaal 30 % van de CO2 uitstoot in 2017. POS materialen bestemd voor de winkels en oud papierinzameling, worden altijd gecombineerd met een reeds geplande rit, zo reduceren we de uitstoot van CO2 aanzienlijk.

Voor het versturen van pakketten naar onze klanten in Duitsland kiest Manfield voor de GOGREEN Service van DHL. Dit houdt in dat de koolstofdioxide die vrijkomt tijdens het transportproces eerst wordt berekend en daarna wordt gecompenseerd door middel van externe projecten om de uitstoot van CO2 te verminderen. Hier betalen wij 2% extra toeslag voor, maar dat hebben wij er zeker voor over.

Code of Conduct

Deze code of Conduct is opgesteld volgens de richtlijnen van BSCI. Het Business Social Compliance Initiative (BSCI) zet zich wereldwijd in voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de productieketen van haar leden. Manfield heeft zich aangesloten bij dit wereldwijde initiatief. Bedrijven die aangesloten zijn bij de BSCI implementeren de BSCI Code of Conduct in hun keten. De Code of Conduct is gebaseerd de conventies een aanbevelingen van de International Labour Organisation (ILO) en de verklaring van de Rechten van de Mens.

Ieder lid van de BSCI heeft de plicht zijn eigen leveranciers in risicolanden te controleren op deze gedragscode en waar nodig maatregelen te nemen. Ook worden deze leveranciers bezocht door controleurs van de BSCI.